CATALOGUE: White is White and Black is Black

Artists: Rafał Bujnowski, Jakub Ciężki, Aneta Grzeszykowska, Joanna Janiak, Grzegorz Klaman, Leszek Knaflewski, Szymon Kobylarz, Piotr C. Kowalski, Kamil Kuskowski, Artur Malewski, Agata Michowska, Hanna Nowicka, Anna Orlikowska, Zbigniew Rogalski, Artur Rozen, Aleksandra Ska, Łukasz Skąpski, Piotr Skiba, Łukasz Surowiec, Waldemar Wojciechowski

Kurator: Kamil Kuskowski

Publisher: Fundacja 9/11 Art Space

Partner: Galeria Piekary / Verbum Sp. z o.o.

Texts by Jarosław Lubiak, Iza Kowalczyk

Edited by Magdalena Piłakowska

Translated by: Szymon Nowak

Design and Type Setting by Ryszard Bienert

Photographs by Zygmunt Gajewski, Cezary Hładki, Grzegorz Klaman, Szymon Kobylarz, Krzysztof Morcinek, Hanna Nowicka, Anna Orlikowska, Janusz Piszczatowski, Zbigniew Rogalski, Piotr Skiba, Łukasz Surowiec, still z filmu Fat Love Aleksandry Ska, still z filmu Complex Agaty Michowskiej, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galeria Piekary, Galeria Propaganda, Galeria Raster


The project is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Media patronage:
Artinfo.pl, Magenta MAG, Szum Magazine, Obieg