KATALOG: Stefan Wojnecki. Doświadczanie (w) fotografii

Wydawca: Fundacja 9/11 Art Space
Teksty: Marianna Michałowska, Witold Kanicki, Stefan Wojnecki, Magdalena Piłakowska
Redakcja: Magdalena Piłakowska
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Stefan Wojnecki, Piotr Chojnacki, Zygmunt Gajewski, archiwum artysty
Projekt i skład graficzny: Ryszard Bienert

Spotkanie z Artystą i promocja książki – 10.12.2015, o godz. 17:00. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B.Lindego, przy ul. 27 grudnia 17/19 (budynek DOMAR), w sali nr 302 na III piętrze.

Publikacja poświęcona twórczości artystycznej Stefana Wojneckiego została pomyślana jako studium proponujące nowe spojrzenie i uzupełnienie stanu badań nad działalnością artysty. Publikacja ukazując całe spektrum działalności i zainteresowań poznańskiego fotografa, skupia się na początku drogi twórczej fotografa, który studiując fizykę, zainteresował się aspektem techniczno-naukowym fotografii. Wydawnictwo o twórczości Wojneckiego, z naciskiem na lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte w działalności artysty, zajmuje się problemem poszukiwania fizycznych uwarunkowań widzenia fotograficznego oraz wprowadzonym przez artystę pojęciem obrazu impulsograficznego. Książka stanowi opracowanie naukowo-popularyzatorskie, dostarczając niezwykle cennego materiału źródłowego, obejmującego liczne reprodukcje niepublikowanych dzieł tego twórcy, a także co ważne jego teksty teoretyczne. Publikacja przypomina również postać Wojneckiego teoretyka, animatora życia kulturalnego i organizatora niezliczonej liczby wystaw (fotograf był m.in. inicjatorem Biennale Fotografii w Poznaniu).

Stefan Wojnecki, jeden z najważniejszych pionierów polskiej współczesnej fotografii, reprezentuje myślenie całkowicie oryginalne w polskiej i światowej teorii obrazu. Należy do grupy wybitnych polskich artystów-teoretyków, takich jak Zbigniew Dłubak, Jerzy Lewczyński, Zbyszko Trzeciakowski czy – z innej nieco perspektywy – Jan Berdyszak, których interesowała idea medium, a dopiero poprzez tę ideę jawić się mogła jakakolwiek społeczna realność, reprezentowana przez obraz. Twórczość jest tu rozumiana w sposób całkowicie autonomiczny, jako metarefleksja nad samym medium, a nie opowieść o świecie pokazywanym w obrazach. Wojnecki w twórczości artystycznej i teoretycznej zajmuje się w dużej mierze językiem fotografii i jego relacją tak do odniesień przedmiotowych, jak i do innych mediów, a także percepcyjnymi możliwościami ludzkiego umysłu. Interesuje go to, jak przebiega proces postrzegania rzeczywistości, jak ją rozpoznajemy, pamiętamy i przez to jak komunikujemy się z innymi.


Dofinansowano ze środków Miasta Poznania


Patronat medialny: Artinfo.pl, Fotografia Kolekcjonerska, Magazyn SZUM, ZPAF, Magenta MAG