KATALOG: Jan Lebenstein. Złapać absolut

WYDAWCA:

PARTNER:

TEKSTY: Marta Smolińska, Piotr Słodkowski, Bogusław Deptuła
REDAKCJA: Michalina Chudzińska
TŁUMACZENIE: Szymon Nowak
FOTOGRAFIE: Wojciech Idźkowski
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Ryszard Bienert
PATRONAT MEDIALNY:


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków budżetowych Miasta Poznania


Katalog Jan Lebenstein. Złapać absolut jest dopełnieniem wystawy o tym samym tytule, zrealizowanej w dniach 29.06- 29.09.2023 w Galerii Piekary.