CATALOGUE: Andrzej Bereziański. Contesting Reality

Publisher: Fundacja 9/11 Art Space
Texts by Andrzej Kostołowski, Jarosław Kozłowski, Włodzimierz Nowaczyk, Marta Smolińska
Edited by Magdalena Piłakowska, Emilia Chorzępa
Translated by Szymon Nowak
Photographs by Zygmunt Gajewski, Andrzej Grabowski, Jarosław Kozłowski, Hanna Łuczak
Design and typesetting by Ryszard Bienert


Coofinanced by the City of Poznań
Media patronage: Artinfo.pl, Magazyn SZUM