KATALOG: Schlabs poszukujący. Fotografia z lat 1952-1957


Wydawca: Fundacja 9/11 Art Space
Teksty: Dorota Łuczak, Magdalena Wróblewska
Redakcja: Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Reprodukcje: Zygmunt Gajewski
Projekt i skład graficzny: Ryszard Bienert
Format: 165 x 225 mm
Liczba stron: 96
Okładka: miękka
Nakład: 300
ISBN 978-83-934071-0-1


Katalog dofinansowano ze środków Miasta Poznania.