KATALOG: Maria Pinińska-Bereś

Katalog wystawy
Wydawca: Galeria Piekary
Partner: Fundacja 9/11 Art Space

Tekst: Izabela Kowalczyk
Redakcja: Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Zygmunt Gajewski
Projekt i skład graficzny: Ryszard Bienert
Format: 165 x 225 mm
Liczba stron: 32
Okładka: potrójna miękka
Nakład: 300
ISBN 978-83-933584-3-4