KATALOG: Bronisław Schlabs. Krok w nowoczesność

Wydawca: Fundacja 9/11 Art Space

Teksty: Dorota Łuczak, Maciej Szymanowicz, Magdalena Wróblewska
Redakcja: Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Zygmunt Gajewski
Datowanie fotografii: Dorota Łuczak, Maciej Szymanowicz
Projekt graficzny: Ryszard Bienert
Liczba stron: 224
Okładka: twarda
ISBN 978-83-934071-2-5


Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny: Exit, Kwartalnik Fotografia