KATALOG: Leszek Knaflewski. Preface

Wydawca: Fundacja 9/11 Art Space

Teksty: Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak
Redakcja: Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Andrzej Grabowski, Cezary Hładki, Leszek Knaflewski, Daniel Koniusz, Włodzimierz Kowaliński, Krzysztof Kurłowicz, Aleksandra Ska, Konrad Smoleński
Projekt i skład graficzny: Honza Zamojski
Format: 217 x 280 cm
Liczba stron: 128
Okładka: twarda
Nakład: 500
ISBN 978-83-934071-1-8


Publikacja wydana przy wsparciu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Publikację dofinansowano ze środków Miasta Poznania.