KATALOG: Maciej Haufa. Kreska do sztuki, słowa na wiatr

WYDAWCA: Galeria Piekary;
PARTNER: Fundacja 9/11 Art Space;
TEKSTY: Maciej Haufa, Jarosław Kozłowski;
KURATORZY (wystawy marzec-kwiecień 2017): Wojciech Gorączniak, Jarosław Kozłowski;
REDAKCJA: Emilia Chorzępa, Magdalena Piłakowska;
TŁUMACZENIE: Szymon Nowak;
FOTOGRAFIE: Wojciech Gorączniak, archiwum artysty;
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Ryszard Bienert
Maciej Haufa (1946 – 2006), absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dyplom z malarstwa w 1973 r.), później nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny poznańskiej ASP, bardzo rzadko ujawniał rezultaty swoich dociekań artystycznych, mimo iż pracował intensywnie i systematycznie. Należał jednak do tych artystów, którzy kontestowali instytucjonalny obieg sztuki, którzy wybierali postawę nie-uczestnictwa, obecności dyskretnej, pilnie strzeżonej prywatności. Nie zabiegał o wystawy, maksymalnie wyciszał i redukował do niezbędnego minimum swój udział w tzw. życiu artystycznym. Traktował sztukę niezwykle poważnie, jak pisał w swoich tekstach, dawała mu ona wiedzę i czucie. „Moje trwanie w sztuce pochodzi z wiary. Sztuką tłumaczę życie, tworzenie, możliwość poznania. (…) Dla sztuki nie ma zapowiedzi, nie ma nowoczesności ani średniowiecza. Nie ma pre– ani pro- . Nie ma błękitu ani czerwieni, pionu ani poziomu. Jest dylemat rozumienia, narracji, moralności i kompetencji. (…) Pokazuję świat zawężony, być może do granicy percepcji. Owa granica ledwo widzialnego ma prowokować do próby zobaczenia obrazu obiektywnie nieistniejącego”. Zafascynowany Kazimierzem Malewiczem i jego ideą „supremacji czystego uczucia” rysował, malował, uprawiał grafikę, najczęściej mezzotintę i suchą igłę, tworzył kolaże oraz szczególnego rodzaju obiekty, także książki artystyczne i wideo. Konfrontował w swoich wypowiedziach sacrum i profanum, wyrafinowaną metafizykę z trywialnymi cytatami z codziennej rzeczywistości, w której żył i którą uważnie obserwował.

Publikacja jest katalogiem do wystawy w Galerii Piekary, która miała miejsce w czasie 10.03-28.04.2017. Stanowi jednocześnie okazję do zapoznania się z pracami w większości wcześniej nieupublicznianymi i niereprodukowanymi.


Za pomoc w organizacji wystawy i przygotowaniu niniejszej publikacji bardzo dziękujemy Pani Maryli Haufie.