KATALOG: Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX w.

Artystki: Izabella Gustowska, Zofia Kulik / KwieKulik, Anna Kutera, Natalia LL, Jolanta Marcolla, Teresa Murak, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś, Teresa Tyszkiewicz

Galeria Piekary
Fundacja 9/11 Art Space

Teksty: Agata Jakubowska, Izabela Kowalczyk, Anna Markowska, Marta Smolińska
Recenzje: prof. dr hab. Izolda Kiec
Redakcja: Magdalena Piłakowska, Emilia Chorzępa
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Zygmunt Gajewski, Andrzej Grabowski, Anna Kutera, Agnieszka Serbińska i Renata Teichert, dzięki uprzejmości Fundacji Profile, archiwa prywatne
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert


Publikacja została pomyślana jako uzupełnienie merytoryczne wystawy o tym samym tytule: Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku, mającej miejsce w Galerii Piekary w okresie czerwiec-wrzesień 2017. Jest to prezentacja twórczości 9 artystek: Izabeli Gustowskiej, Zofii Kulik (w duecie z Przemysławem Kwiekiem), Anny Kutery, Natalii LL, Teresy Murak, Jolanty Marcolli, Ewy Partum, Marii Pinińskiej-Bereś, Teresy Tyszkiewicz (tworzącej niekiedy wespół ze Zdzisławem Sosnowskim). Kluczem dla poprowadzonego tematu są zarówno ramy czasowe – polska neoawangarda lat 70. i początku lat 80., jak i chęć prześledzenia strategii artystycznych owych kobiet, które sproblematyzowane zostały dodatkowo poprzez odwołanie do Damy w lustrze jako tytułu jednego z opowiadań Virgini Woolf, angielskiej pisarki i feministki. Historia ta to studium psycho-fizyczne pewnej kobiety, Isabelli Tyson, którą narratorka, snując refleksje w pierwszej osobie, na zasadzie charakterystycznie dla pisarki prowadzonego strumienia świadomości, próbuje odkryć jako osobę, przeniknąć do jej wnętrza, a służyć ma jej do tego lustro. Koncepcję lustra na różne sposoby zinterpretowały poszczególne autorki tekstów. Izabela Kowalczyk, w tekście Sztuka polskich artystek w latach 70. i 80. – pomiędzy przyjemnością a opresją, kontekstualizuje twórczość artystek, omawia ją w odniesieniu do zachodzących w tamtym czasie w Polsce przemian będących reakcją na Zachód. Z kolei Medialne lustro i subwersywny narcyzm artystek polskiej neoawangardy: wyznania zazdrośnicy to tekst Marty Smolińskiej, w którym autorka rozumiejąc aparat fotograficzny i kamerę jako lustro, skupia się na narcystycznych własnościach sztuki polskich artystek. Anna Markowska pisze o Doświadczeniu nowoczesności wrocławskich artystek. Jolanta Marcolla, Natalia LL i Anna Kutera na niewidocznych ruinach Breslau tworząc niejako portrety artystek, przy wykorzystaniu koncepcji lustra jako narzędzia demaskatorskiego. Agata Jakubowska analizuje w tekście „Pranie” Marii Pinińskiej-Bereś jako komentarz do wystaw sztuki kobiet jeden z performansów Marii Pinińskiej-Bereś, co staje się końcowo przyczynkiem do rozważań nad protofeminizmem w Polsce.

Publikacja jest recenzowana przez prof. Izoldę Kiec (związaną aktualnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu).


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Poznania oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Patronat medialny: artinfo.pl, Fotografia Kolekcjonerska, Contemporary LYNX, Magazyn SZUM